Väljavõte Pärnu Linnavalitsuse 12. detsembri 2016 aasta korraldusest nr 668

1. Moodustada ja kinnitada Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogude koosseisud järgmiselt:

Pärnu Toimetulekukool

1)Margus Maiste               kooli pidaja esindaja
2)Janno Salben                 vanemate esindaja
3)Merle Pihelgas               vanemate esindaja
4)Terje Jaanoja                 vanemate esindaja  terjejaanoja@gmail.com
5)Helena Laas                  vanemate esindaja  helena.laas@mail.ee
6)Enela Kase-Tonna          õppenõukogu esindaja
7)Anne Rähn                    kooli toetava organisatsiooni esindaja