Palgakorralduse põhimõtted

Palgakorralduse põhimõtted  (kehtestatud 17. veebruari 2015. a direktori käskkirjaga nr 1-1/19